Quistet


Quistet is gespecialiseerd in begaafdheid, leren en presteren. Of om preciezer te zijn: in hoogbegaafdheid, leren leren en onderpresteren. Klachten waar u (met uw kind) bij ons mee terecht kunt zijn bijvoorbeeld: problemen op school, sociale redzaamheid, faalangst, pesten, druk of juist afwezig gedrag, stoornis-achtig gedrag, leerproblemen. Wij bekijken deze klachten en uw kind in hun sociale en (meestal) schoolse context. Ons BiS-model is wat een assessment anders maakt.

Kinder
assessment

Meer dan de som der delen...
Wij doen ons best een zo zinvol en gericht mogelijk beeld te geven van de situatie van uw kind.


Naar boven

Quistet hanteert in gesprekken het BiS-model (BiS = Beter in Samenspraak). Dit houdt in dat u, behalve een advies dat voortkomt


Naar boven
Beter
in
Samenspraak

Quistet: elk kind midden in de wereld.