Quistet


Medewerkers

(foto Hélène van Haren)

Hélène van Haren is ontwikkelings- psycholoog en GZ-psycholoog. Ze werkte 15 jaar bij het Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek (CBO) aan de Radboud Universiteit Nijmegen en 5 jaar bij Stichting EduCare in Enschede. Ze zet zich nu bij Quistet in om kinderen te helpen hun eigen persoonlijke ambitie te vinden en te verwezenlijken, in verbondenheid met hun omgeving en de mensen om hen heen.

Bij Quistet werken diverse parttime medewerkers die zich hier nog aan u voor zullen stellen. Bovendien overleggen wij graag met externe deskundigen wanneer de persoonlijke omstandigheden van uw kind, school of gezin daar om vragen. Wij doen dit enkel en altijd met uw instemming of op uw initiatief.

Ook van ons

logo Verrijk je dag!

Verrijk je dag! stooit gratis inspiratie over Nederland. Blijf op de hoogte, kom op ideeën, vind lesmateriaal, kom kijken op www.verrijkjedag.nl en ontvang een gratis e-book:

gratis e-book

Andere websites van Quistet:

Landingsite (geen extra info)
Blog (WordPress)

Samenwerking

(RT)

Kinderen die in Nijmegen extra begeleiding nodig hebben bij het leren van de basisvaardigheden kunnen terecht bij Reinilde de Groot van de Nijmeegse RT-praktijk. Reinilde is leerkracht en orthopedagoog. Ze heeft affiniteit met hoogbegaafdheid en weet hoe ze met humor en geduld kinderen het zelfvertrouwen kan geven als het gaat om leren, presteren, oefenen en automatiseren.

(RT)

Sonja Tettero is integratief kindertherapeut. In haar praktijk Kindzaken kunnen kinderen van alle leeftijden terecht als zij begeleiding willen op het gebied van gedachten, gedrag en gevoel, zonder dat daar per se meteen een diagnose aan gekoppeld hoeft te worden. Ouders kunnen begeleiding en advies krijgen bij opvoedingsvragen.

Klantgerichtheid, hoe ziet dat eruit bij Quistet?

Langzaam stilstaan.

Wij willen 'langzaam stilstaan' bij de situatie van een kind. Onze medewerkers doen dat door te luisteren, observeren, adviseren, ondersteunen en te overleggen. Ons unieke BiS-model staat er garant voor dat we niet overhaast te werk gaan, maar voldoende tijd nemen om verschillende mogelijkheden te bekijken en het doel (verbetering van de situatie) scherp te houden. Wij zijn gespecialiseerd in het testen van hoogbegaafde kinderen; dit vergt specifieke expertise op het gebied van ontwikkelingspsychologie en hoogbegaafdheid.

Wij realiseren ons dat de kinderen van nu de toekomst hebben, de toekomst zíjn. Ieder kind is voor de ouders het kostbaarste dat ze hebben. Wij hebben daar groot respect voor en dat bepaalt vooral ons handelen en onze zorg. Klantgerichtheid betekent voor ons niet alleen een vertrouwde plek zoeken voor onderzoek, test of gesprek, maar ook goede voorlichting, streven naar een goede 'match' met één van onze medewerkers, bezoek aan huis (indien gewenst), regelmatig overleg, terugkoppeling, nazorg en bereikbaarheid.

Onderwijs op maat

Ieder kind is uniek.

Het onderwijs in Nederland is zo ingericht dat eigenlijk ieder kind er in zou moeten passen. In de praktijk lukt dat niet altijd. Niet ieder mens past in het zelfde systeem. Ieder mens, ieder kind is uniek. Die uniciteit zult u bij Quistet ondervinden: wij willen dat kinderen, ouders, alle betrokkenen, zich begrepen voelen. Voor het stimuleren van een optimale ontwikkeling is maatwerk én zorgvuldigheid nodig.

Zorgvuldigheid voor alles

Maatwerk

Zorgvuldigheid én maatwerk vormen daarom een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Dát is wat we geloven en uitdragen. Zorgvuldigheid en maatwerk voor onze opdrachtgevers en onze eigen mensen. Want details maken een wereld van verschil.

Niet alleen het onderzoek of de test is van belang maar het hele proces. Daarom besteden we zoveel aandacht aan ons product, uw kind en ons contact met u. Het is voor ons essentieel dat het kind herkend wordt in de resultaten en de conclusies van de test, het onderzoek of de gesprekken. Onze inspanning moet een aanvulling zijn op de opvoeding en (schoolse) begeleiding die al geboden wordt. Ons streven is om in samenspraak elkaar te inspireren om tot de beste oplossing voor het kind te komen.

Samen streven naar een passende oplossing

Het verhaal van het kind.

We hebben een visie en een missie. Het verhaal van het kind is voor ons een leidraad. Dát verhaal (aangevuld of verwoord door degenen die bij het kind betrokken zijn) is het vertrekpunt om tot een oplossing te komen en in te spelen op specifieke vragen. Onze jarenlange ervaring staat garant voor een unieke persoonlijke benadering waarin we onorthodoxe oplossingen niet schuwen. Onze werkwijze (assessment, BiS-model, testen op lokatie, etc.) is gericht op erkenning en respect voor onze opdrachtgevers.

Kindvisie

Rustig kijken.

Onderstaande aflevering van Zembla vinden wij bij Quistet bijvoorbeeld een mooie aanzet tot een andere manier van denken over kinderen.

Bekijk aflevering Zembla (39 minuten)

Quistet: elk kind midden in de wereld.